نمونه کار عمارت موگه

لطیفه و رضا عزیز...

از عروس داماد های شهریور ۱۴۰۱ میباشند که به دلیل نداشتن مراسم  پکیج فرمالیته را انتحاب کردند.

این پکیج به طور مختصر شامل تصویربرداری ۱ دوربینه، هلی شات، مووی کم و ... میباشد که برای دیدن

جزئیات پکیج ها اینجا کلیک کنید.

 لوکیشن انتخابی این زوج برای تصویر برداری عمارت موگه میباشد.

برای دیدن لوکیشن های بیشتر اینجا کلیک کنید.

نمونه کارهای عکاسی از این عمارت

نمونه کارهای ویدیویی از این عمارت

پروژه های مرتبط