وحید و فاطمه

راستش رو بخواهید به کمک استودیو شما و نمونه کارهای جذابتون با فرمالیته آشنا شدم. اگه بخوام بی طرف و به عنوان یک مشتری که درباره خدمات فرمالیته آتلیه عکاسی طوس نظر بدم باید بگم که به شدت راضی بودم.

همه چیز روز قبل از مراسم عروسیمون و با تیم آتلیه عکاسی طوس با دقت و حرفه‌ایی بی‌نظیر مراسم فرمالیته ما را برگزار شد. از آماده‌سازی جزئی لباس خودم تا تزیین محل مراسم، همه چیز با کیفیت و طراحی شیک انجام شد. در آخرم به همه نو عروس ها که به دنبال فرمالیته با کیفیت هستند، آتلیه طوس را توصیه می‌کنم.